ŠTA JE KOZAVISNOST (prema udruženju Anonimni kozavisnici)

Ako imate nisko samopoštovanje i tragate za bilo čim izvan sebe da vam pomogne da se osećate bolje, ako se stalno brinete o drugima, spašavate ih čak i na svoju štetu i imate teškoće da ostvarite zdrave, nemanipulativne odnose sa drugim ljudima…

Moderator: admin

Post Reply
User avatar
natasha
Moderator foruma
Posts: 383
Joined: 21 Jan 2012, 12:29

ŠTA JE KOZAVISNOST (prema udruženju Anonimni kozavisnici)

Post by natasha » 12 Oct 2012, 16:50

ŠTA JE KOZAVISNOST? DA LI SAM JA KOZAVISNIK?

Mnogi od nas imaju problem sa pitanjima Šta je kozavisnost? i Da li sam ja kozavisnik?

Želimo jasnu definiciju i dijagnostički kriterijum pre nego što na njih odgovorimo.

Anonimni kozavisnici su, kako se kaže u Osmoj tradiciji, neprofesionalno udruženje. Mi ne dajemo definicije ili dijagnostičke kriterijume za kozavisnost, već taj zadatak ostavljamo profesionalcima – psiholizima i psihijatrima. Sve što mi možemo da učinimo je da iz repertoara sopstvenog iskustva ponudimo stavove i obrasce ponašanja koji daju jasniju sliku o tome kakvi smo bili u vreme naših kozavisničkih prošlosti.

Mi verujemo da oporavak počinje iskrenom samo-dijagnozom. Prihvatili smo svoju nesposobnost da održavamo zdrave i negujuće veze sa sobom i drugima. Prepoznali smo da razlog za to leži u dugotrajnim destruktivnim obrascima življenja. Otkrili smo i to da ti obrasci mogu da se podele u četiri osnovne kategorije: poricanju, niskom samopoštovanju, popustljivosti i kontroli.

Lista obrazaca ponašanja koja sledi osmišljena je kao oruđe za pomoć prilikom samoprocene. Ona može biti od velike pomoći novim članovima koji pokušavaju da razumeju šta je kozavisnost. Ali može pomoći i onima koji su već neko vreme u oporavku, da odrede koje od njihovih osobina još uvek zahtevaju pažnju i korekciju.

Prvi obrazac: Poricanje
Imam teškoće pri identifikovanju svojih osećanja. Minimiziram, menjam ili poričem to kako se istinski osećam. Sebe smatram nesebičnom osobom, u potpunosti posvećenoj dobrobiti drugih.

Drugi obrazac: Nisko samopoštovanje
Imam teškoće pri donošenju odluka. Sve što ikada pomislim, kažem ili uradim strogo procenjujem i nikad ne smatram dovoljno dobrim. Neprijatno se osećam kada dobijam pohvale, nagrade i poklone. Nikada ne pitam druge da zadovolje moje potrebe ili želje. Više cenim tuđe odobravanje onoga što mislim, osećam i činim, od svog sopstvenog. Ne vidim sebe vredno ljudsko bice, dostojno ljubavi.

Treći obrazac: Popustljivost
Prilagiđavam i menjam sopstveni sistem vrednosti da bih izbegla/oodbacivanje i ljutnju drugih. Osetljiv/a sam na osećanja drugih do te mere da često i sam/a počnem da se oasećam isto kao i oni. Izuzetno sam lojalan/a i ostajem predugo u situacijama koje za mene nisu dobre. Često se ustručavam da izrazim svoja osećanja i mišljenje ukoliko se razlikuju od tuđih. Zanemarujem svoja interesovanja i hobije da bih radio/la ono što drugi žele. Prihvatam seks kao zamenu za ljubav.

Posle provere ove liste obrazaca predlažemo da nekoliko nedelja idete na CODA sastanke. Sa članom grupe u koga imate poverenja prodiskutujte svoja razmišljanja o ovoj listi. Ako posle toga dođete do zaključka da ste kozavisnik, bićete spremni da počnete oporavak u 12 Koraka i potražite sponzora koji će vas voditi kroz taj proces.
Uzmi sta ti odgovara, ostalo zaboravi...

User avatar
nale
Posts: 189
Joined: 13 Dec 2009, 19:46

Re: ŠTA JE KOZAVISNOST (prema udruženju Anonimni kozavisnici

Post by nale » 12 Oct 2012, 21:19

Hvala ti, draga Nato, i za ovo i za nastavak "The Language of Letting Go"!!!

Image

Post Reply