Samo danas!

Ovde možete da saznate sve o oporavku od raznih oblika zavisnosti koji nude programi u 12 Koraka; da pronađete podršku ukoliko želite da pomognete sebi a ne znate kako.
User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 21 Apr 2011, 06:59

21. april
Strah

"Shvatili smo da nemamo izbora, moramo potpuno
da promenimo svoj stari način razmišljanja
ili ćemo se vratiti drogiranju"


v

Mnogi od nas shvataju da je našim starim načinom razmišljanja upravljao strah. Plašili smo se da nećemo moći da nabavimo drogu ili da je neće biti dovoljno. Plašili smo se da će nas otkriti, uhapsiti i zatvoriti. Dalje na spisku bili su strahovi od novčanih problema, beskućništva, predoziranja i bolesti. Naš strah kontrolisao je naše postupke.
Rani dani u oporavku za mnoge od nas nisu bili mnogo drugačiji. I tada je, takođe, strah vladavao našim razmišljanjem. "Šta ako je previše bolno ostati čist?" - pitali smo se. "Šta ako ja to ne mogu? Šta ako se ne svidim ljudima u NA? Šta ako mi NA ne pomaže?" Strah iza ovih misli može još uvek da kontroliše naše ponašanje, sprečavajući nas da preuzmemo neophodan rizik da ostanemo čisti i rastemo. Možda nam deluje lakše da se predamo sigurnom neuspehu, odustanemo pre nego što počnemo, nego da reskiramo sve zbog male nade. Ali takav način razmišljanja nas samo vodi do recidiva.
Da bismo ostali čisti, moramo pronaći voljnost da promenimo svoj stari način razmišljanja. Ono što je funkcionisalo za druge zavisnike, može funkcionisati i za nas - ali moramo da budemo voljni da to probamo. Moramo da zamenimo svoje stare cinične sumnje za novu potvrdu nade. Kada to uradimo videćemo da je vredno rizika.

v

Samo danas: Ja se molim za voljnost da promenim svoj stari način razmišljanja i za sposobnost da prevladam svoje strahove.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 22 Apr 2011, 07:16

22. april
Putovati otvorenim putem

"Ovo je naš put ka duhovnom razvoju."

v

Kada smo došli na svoj prvi NA sastanak, izgledalo nam je da smo stigli do kraja svog puta. Nismo više bili u stanju da se drogiramo. Duhovno smo bankrotirali. Većina nas je bila potpuno izolovana i nismo mislili da imamo nešto za šta bi živeli. Nismo uopšte shvatali da smo, kako smo započeli svoj program oporavka, zakoračili na put neograničenih mogućnosti.
U početku je bilo dovoljno teško samo ne drogirati se. Ipak, posmatrajući druge zavisnike kako rade korake i primenjuju ove principe u svojim životima, počeli smo da shvatamo da je oporavak više od samog ne-drogiranja. Životi naših NA prijatelja su se promenili. Oni su imali odnos sa Bogom, kako su ga shvatili. Bili su odgovorni članovi udruženja i društva. Imali su razloga za život. Počeli smo da verujemo da je sve to moguće i za nas.
Kako nastavljamo svoj put oporavka, možemo se naći na stranputici zbog preteranog zadovoljstva sobom, netolerancije ili neiskrenosti. Kada se to dogodi, treba brzo da prepoznamo znakove toga i vratimo se na svoj put - otvoreni put slobode i rasta.

v

Samo danas: Ja nastavljam da razvijam svoje duhovne, društvene i uopšteno životne veštine primenjujući principe svog programa. Mogu da putujem koliko god želim otovrenim putem oporavka.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 23 Apr 2011, 06:40

23. april
Bog kako ga sami shvatamo

"Mnogi od nas shvataju Boga jednostavno kao
bilo kakvu silu koja nas održava čistima."


v

Neki od nas ušli su u oporavak sa već određenim shvatanjem Više sile. Ipak, za mnoge od nas "Bog" je nezgodna reč. Možda sumnjamo u postojanje bilo kakve sile veće od nas samih ili se možda sećamo neprijatnih iskustava sa religijom i zaziremo od "priče o Bogu".
Početi iznova u oporavku znači da isto tako možemo da počnemo iznova i u svom duhovnom životu. Ukoliko nam nije prijatno ono što smo naučili dok smo odrastali, možemo da probamo sa drugačijim pristupom svojoj duhovnosti. Ne moramo da shvatimo sve odjednom, niti moramo odmah da nađemo odgovore na sva svoja pitanja. Ponekad je dovoljno samo znati da drugi članovi NA veruju i da im njihova vera pomaže da ostanu čisti.

v

Samo danas: Sve što ovaj tren treba da znam o svojoj Višoj sili jeste da je to Sila koja mi pomaže da ostanem čist.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 24 Apr 2011, 08:12

24. april
Dvanaest koraka života

"Putem apstinencije i prorade Dvanaest koraka
Anonimnih narkomana naši životi postali su korisni."


v

Pre dolaska u Anonimne narkomane naši životi su se vrteli oko drogiranja. Uglavnom nam je ostajalo vrlo malo energije za posao, veze ili druge aktivnosti. Služili smo jedino svojoj zavisnosti.
Dvanaest koraka Anonimnih narkomana pružaju nam jednostavan način da potpuno promenimo svoje živote. Počinjemo tako što ostajemo čisti, dan po dan. Kada nam energija više nije usmerena na našu zavisnost, uviđamo da imamo energije i za praćenje drugih interesovanja. Kako rastemo u oporavku, postajemo sposobni da održavamo zdrave odnose. Postajemo zaposlenici od poverenja. Hobiji i rekreacija nam izgledaju privlačnije. Učestvovanjem u Anonimnim narkomanima pomažemo drugima.
Anonimni narkomani nam ne obećavaju da ćemo naći dobre poslove, ljubavne veze ili ispunjen život. Ali kada radimo Dvanaest koraka, najbolje što možemo, otkrivamo da možemo da postanemo ljudi koji su sposobni da pronađu zaposlenje, održe ljubavnu vezu i pomognu drugima. Prestajemo da služimo svojoj bolesti i počinjemo da služimo Bogu i drugima. Dvanaest koraka su ključ za promenu naših života.

v

Samo danas: Ja ću imati mudrosti da koristim Dvanaest koraka u svom životu i hrabrosti da rastem u svom oporavku. Praktikovaću svoj program kako bih postao odgovoran i produktivan član društva.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 25 Apr 2011, 07:09

25. april
Prigrliti stvarnost

"Oporavak je danas za nas stvarnost."

v

Bol i patnja bili su stvarnost naših života dok smo se drogirali. Bili smo nevoljni ili da prihvatimo svoju životnu situaciju ili da promenimo ono neprihvatljivo u svojim životima. Pokušali smo da pobegnemo životnoj patnji drogirajući se, ali drogiranje je samo nagomilalo naše probleme. Naš izmenjen pogled na realnost postao je noćna mora.
Življenjem programa Anonimnih narkomana učimo da naši snovi mogu da zamene noćne more. Rastemo i menjamo se. Stičemo slobodu izbora. Sposobni smo da damo i primimo ljubav. Možemo iskreno da delimo o sebi i više ne preuveličavamo niti umanjujemo istinu. Prihvatamo izazove koje nam stvaran život nudi i suočavamo se sa njima zrelo i odgovorno.
Iako nam oporavak ne daje imunitet od stvarnosti života, u Udruženju NA možemo da pronađemo podršku, iskrenu brigu i pažnju koji su nam potrebni da se suočimo sa tom stvarnošću. Više nikada ne moramo da se krijemo od stvarnosti uzimajući drogu ponovo, jer nam jedinstvo sa drugim zavisnicima u oporavku daje snagu. Danas nam podrška, briga i saosećanje oporavka daju čist i bistar prozor kroz koji gledamo, doživljavamo i cenimo stvarnost onakvu kakva jeste.

v

Samo danas: Dar mog oporavka je življenje i uživanje u životu kakav on stvarno jeste. Danas ću prigrliti stvarnost.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 26 Apr 2011, 08:31

26. april
Samoprihvatanje

"Najuspešniji način za postizanje samoprihvatanja je
primena Dvanaest koraka oporavka."


v

Većina nas došla je u Anonimne narkomane ne prihvatajući sebe. Gledali smo pustoš koju smo napravili u svojoj aktivnoj zavisnosti i prezirali smo sebe. Bilo nam je teško da prihvatimo svoju prošlost i sopstvenu sliku proizašlu iz nje.
Samoprihvatanje dolazi brže kada prihvatimo da imamo bolest koja se zove zavisnost, jer nam je lakše da prihvatimo sebe kao bolesne nego kao loše ljude. A što nam je lakše da prihvatimo sebe, to nam lakše postaje da prihvatimo i odgovornost za sebe.
Postižemo samoprihvatanje kroz proces stalnog oporavka. Prorada Dvanaest koraka Anonimnih narkomana uči nas da prihvatimo sebe i svoj život. Duhovni principi kao što su predaja, iskrenost, vera i poniznost pomažu da se oslobodimo tereta naših prethodnih grešaka. Naši stavovi se menjaju primenom ovih principa u svakodnevnom životu. Samoprihvatanje raste kako rastemo u oporavku.

v

Samo danas: Samoprihvatanje je proces koji pokreće Dvanaest koraka. Danas ću verovati tom procesu, primenjivaću korake i naučiću da bolje prihvatim sebe.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 27 Apr 2011, 08:02

27. april
Prepoznati i osloboditi se ogorčenja

"Želimo da pogledamo svojoj prošlosti u lice, da je sagledamo
kakva je zaista bila i otpustimo je kako bismo mogli
da živimo danas."


v

Dok smo bili novi u oporavku mnogi od nas su imali problem da prepoznaju svoja ogorčenja. Sedeli smo sa svojim Četvrtim korakom ispred sebe, mislili i mislili, konačno odlučivši da mi jednostavno nismo imali nikakvih ogorčenja. Možda smo ubedili sebe da ipak nismo ni bili toliko bolesni.
Takvo nesvesno poricanje ogorčenja proizlazi iz uslovljavanja naše zavisnosti. Većina naših osećanja bila je potisnuta i duboko zakopana. Nakon nekog vremena u oporavku razvija se novi način shvatanja. Naša najdublje zakopana osećanja izlaze na površinu, a ona ogorčenja, koja smo mislili da nemamo, iznenada se pojavljuju.
Kako ispitujemo ova ogorčenja, možda budemo u iskušenju da zadržimo neka od njih, naročito ako mislimo da su "opravdana". Ali ono što treba da zapamtimo je da su "opravdana" ogorčenja jednako teško podnošljiva kao i bilo koje drugo ogorčenje.
Kako raste naša svest o obavezama, tako raste i naša odgovornost da pustimo. Više ne moramo da se držimo svojih ogorčenja. Želimo da se rešimo onoga što je nepoželjno i oslobodimo ga se da bismo se oporavili.

v

Samo danas: Kada otkrijem neko ogorčenje ja ću ga videti kakvo zaista jeste i osloboditi ga se.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 28 Apr 2011, 08:53

28. april
Ko zapravo postaje bolji?

"Možemo da koristimo korake i da bi poboljšali svoje ponašanje.
Naše najbolje ideje dovele su nas u probleme.
Prepoznajemo potrebu za promenom."


v

Dok smo bili novi u oporavku, većina nas je imala makar jednu osobu koju jednostavno nismo mogli da podnesemo. Mislili smo da je ta osoba najprostija, najodvratnija osoba u programu. Znali smo da postoji nešto što možemo da uradimo, neki princip oporavka koji možemo da primenimo da prevaziđemo to što smo osećali prema toj osobi - ali šta? Pitali smo svog sponzora za savet. Verovatno nas je, sa interesantnim osmehom na licu, uveravao da ćemo, ako samo nastavimo da dolazimo, videti kako će se ta osoba popraviti. To je imalo smisla. Verovali smo da koraci NA funkcionišu u svačijem životu. Ako mogu da rade za nas, mogu takođe da rade i za tu užasnu osobu.
Vreme je prolazilo i u nekom trenutku smo primetili da ta osoba ne izgleda više tako prosto niti mrsko kao ranije. Zapravo, postala je sasvim podnošljiva, možda čak i draga. Stresli smo se od prijatnosti kada smo shvatili ko je zapravo postao bolji. Zbog toga što smo nastavili da dolazimo i što smo nastavili da radimo korake, naše viđenje te osobe se promenilo. Osoba koja nas je mučila postala je "podnošljiva" jer smo mi razvili neku toleranciju, postala je "draga" jer smo mi razvili sposobnost da volimo.
Pa ko onda zapravo postaje bolji? Mi! Kako primenjujemo program, stičući novi pogled na sebe, stičemo potpuno novi pogled na one oko nas.

v

Samo danas: Kako ja postajem bolji, tako će i drugi. Danas ću vežbati toleranciju i pokušaću da volim one koje upoznam.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 29 Apr 2011, 07:09

29. april
"Šta ako..."

"Živeti samo danas oslobađa nas tereta prošlosti i straha
od budućnosti. Naučili smo da preduzmemo šta god je potrebno
i ostavimo rezultate u rukama naše Više sile."


v

U aktivnoj zavisnosti, strah od budućnosti i od onoga što bi se moglo dogoditi bio je stvarnost za mnoge od nas. Što ako nas uhapse? Ako izgubimo posao? Ako naš supružnik umre? Ako bankrotiramo? I tako dalje i tako dalje. Nije nam bilo neobično da provedemo sate, čak i čitave dane razmišljajući o onome što bi moglo da se dogodi. Vrteli smo čitave razgovore i scenarija pre nego što bi se uopšte odigrali, a zatim planirali svoje postupke bazirane na "šta ako..." Čineći to, pripremali smo se na jedno razočaranje za drugim.
Slušajući na sastancima, učimo da je život u sadašnjosti, a ne svet "što ako", jedini način da zaustavimo samoispunjavajuća proročanstva propasti i mraka. Možemo da se nosimo jedino sa onim što je stvarno danas, a ne sa zastrašujućim fantazijama o budućnosti.
Verovanje da nam naša Viša sila želi samo najbolje, jedan je od načina da se borimo protiv tog straha. Na sastancima čujemo da nam naša Viša sila neće dati više nego što taj dan možemo da podnesemo. Iz iskustva znamo da će se Bog, kako smo ga shvatili, sigurno pobrinuti za nas ako ga zamolimo. Ostajemo čisti u teškim trenucima veujući u brigu Sile veće od nas samih. Svaki put kada to uradimo, manje strahujemo od "šta ako" i prijatnije se osećamo sa onim šta jeste.

v

Samo danas: Ja ću se radovati budućnosti sa verom u moju Višu silu.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 30 Apr 2011, 09:15

30. april
Bog radi za nas

"Nastavak našeg oporavka zavisi od veze sa Bogom koji nas voli
i brine za nas i koji će uraditi za nas ono što je nama
samima nemoguće da uradimo za sebe."


v

Koliko puta smo čuli na sastancima da "Bog za nas čini ono što sami ne možemo da učinimo za sebe?" Ponekad možda zapnemo u svom oporavku, nemoćni, uplašeni ili nevoljni da donesemo odluke za koje znamo da ih moramo doneti da bismo napredovali. Možda ne možemo da prekinemo vezu koja jednostavno ne funkcioniše. Možda je naš posao postao izvor previše sukoba. Ili možda osećamo da treba da pronađemo novog sponzora, ali se plašimo da započnemo potragu. Pomoću milosti naše Više sile, neočekivana promena može da nastupi upravo u oblasti za koju osećamo da sami ne možemo da izmenimo.
Ponekad sebi dopuštamo da se zakopamo u problemu umesto da krenemo napred prema rešenju. Tada često shvatimo da naša Viša sila radi za nas ono što sami ne možemo da uradimo za sebe. Možda naš partner odluči da prekine našu vezu. Možda nas otpuste. Ili nam sponzor kaže da on ili ona više ne može da radi sa nama, prisiljavajući nas da potražimo novog sponzora.
Ono što nam se događa u životu ponekad može da bude zastrašujuće, kako se promena često i čini. Ali čujemo takođe da "Bog nikad ne zatvara vrata ukoliko ne otvori druga." Kako napredujemo u veri, snaga naše Više sile nikada nam nije daleko. Naš oporavak jača kroz ove promene.

v

Samo danas: Ja verujem da će Bog, kako ga shvatam, učiniti za mene ono što sam ne mogu da učinim za sebe.
Moon child

Post Reply