Al-anon meditacije

Ovaj forum je za osobe koje su u bliskoj vezi sa zavisnicima i koje pate uz njih, bez obzira da li zavisnik priznaje da ima problem ili ne. Ovde možete da postavite pitanja i razmenite mišljenja, informacije i iskustva o mehanizmima za nošenje sa problemima i tehnikama za pomoć Vama, a ne zavisnicima
User avatar
feniks
Posts: 245
Joined: 09 Jun 2008, 14:41
Location: Novi Sad

Re: Al-anon meditacije

Post by feniks » 11 Nov 2011, 09:30

Jun 19.

Ispitivanje sebe predloženo Četvrtim Korakom je obaveza na duži period. Moram da nastavim onoliko dugo koliko sam i dalje zaslepljena manama koje mi stvaraju toliko problema.
Moram nastaviti dalje dan za danom pokušavajući da se suočim sa sobom kakva sam, i da ispravim sve ono što me drži udaljenom od izrastanja u osobu kakva žalim da budem.
Svakodnevno se osvrćući i razmišljajući o posledicama onoga što sam rekla i uradila, mogu preći na Peti Korak, koji predlaže da priznam ove mane, prvo Bogu i sebi, kao svojevrsno lično priznanje. Kada je ovo uradjeno, potrebna mi je hrabrost da završim Korak tako što ću poveriti svoje greške drugom ljudskom biću kome verujem. Ovakvo priznanje zahteva i poniznost i iskrenost.

Današnji podsetnik:
Razumevajući težinu zadatka da se suočim sa sobom i svojim manama, čuvaću se samoopravdavanja i samopravednosti. Svesna sam koliko je lako praviti opravdanja za sebe, i kriviti za svoju nesreću druge, naročito alkoholičara.

"Da bih prevazišla svoje mane, prvo moram znati koje su. Tada ih moram priznati, i konačno, uz strpljivu samokorekciju, umanjiti ih, čak i ako ih se ne mogu u potpunosti osloboditi."

User avatar
feniks
Posts: 245
Joined: 09 Jun 2008, 14:41
Location: Novi Sad

Re: Al-anon meditacije

Post by feniks » 13 Nov 2011, 10:10

Jun 20

Šesti Korak je inspirišući izazov da se predamo vodjstvu svoje Više Sile. Pročitaću ovu motivišuću, pozitivnu izjavu predaje Božjoj volji koliko god mi je potrebno: "U potpunosti sam spremna da predam Bogu da ukloni sve mane mog karaktera."
Moj cilj biće da postanem "u potpunosti spremna" - da se odvojim od svih negativnih navika razmišljanja koje su se reflektovale u dogadjanjima u mom životu. Bog je uvek "u potpunosti spreman" da prihvati ovu poniznu ponudu mojih mana, i da mi pomogne da promenim način razmišljanja i rada/ponašanja koji će mi doneti spokoj i čak, verovatno, sreću.

Današnji podsetnik:
"Mane karaktera" kojih se želim osloboditi sasvim sigurno imaju duboke korene u navikama. Biće potrebna moja svakodnevna saradnja dok prihvatam Božju pomoć u njihovom uklanjanju. Pokušaću se sa njima nositi strpljivo, sa jednom po jednom. Ako sam istinski voljna, videću kako ih postepeno zamenjuju impulsi drugačijeg kvaliteta, sa kojima mogu živeti, utešno oslobodjena od samoprekora.

"Bog mi pomaže da postanem u potpunosti spremna za uklanjanje mojih mana, da bih mogla rasvetliti svoje probleme i njihove prave razloge."

User avatar
feniks
Posts: 245
Joined: 09 Jun 2008, 14:41
Location: Novi Sad

Re: Al-anon meditacije

Post by feniks » 14 Nov 2011, 15:57

Jun 21

Kada me meditacije Četvrtog, Petog i Šestog Koraka uvere da sam spremna da se oslobodim od sputavajućih karakternih mana, sledeći, Sedmi Korak, predlaže da zamolim Boga da ih ukloni.
Sedmi Korak, kao što je izjavljeno, uključuje uklanjanje svih mojih mana, ali moram ih se rešavati jednu po jednu, zasebno, kako ih izražavam u svojim dnevnim aktivnostima. Moram moliti Boga, iznova i iznova, da me oslobodi od njih.

Današnji podsetnik:
Neću očekivati previše od sebe, niti ću očekivati da ostvarim svoje poboljšanje od jednom, niti bez pomoći moje Više Sile. Uvek moram podsećati sebe da prihvatim Njegovu pomoć u svemu što pokušavam da uradim.
Ako se, na primer, koncentrišem da budem tolerantna i ljubazna uvek, sa svakim, uskoro će to postati automatska reakcija, bez obzira koliko okolnosti bile teške. Ovaj novi stav prožimaće sve što radim i učiniće me više prihvatiljivom, kako sebi samoj, tako i drugima.

"Ponizno ga zamolimo da ukloni naše mane." (Prva reč je ključna u Sedmom Koraku.)

User avatar
feniks
Posts: 245
Joined: 09 Jun 2008, 14:41
Location: Novi Sad

Re: Al-anon meditacije

Post by feniks » 15 Nov 2011, 09:46

Jun 22

Danas ću razmišljati, duboko i u miru, o Osmom Koraku: "Napraviti listu svih osoba koje smo povredili i postali voljni da te greške ispravimo."
Centralna misao je voljnost - priznati svoje greške da bi smo mogli očistiti svoju svest od krivice.
Jedina akcija na koju poziva ovaj Korak je napraviti listu. Ovo mogu uraditi dozvoljavajući svojoj tištećoj krivici da ispliva na površinu uma, spremna za odlaganje, tako da mi više ne može stvarati nevolje.

Današnji podsetnik:
Koga sam povredila? Sasvim sigurno one koji su mi najbliži - moju porodicu. Znam da su moje neprijateljske reakcije usmerene ka alkoholičaru bile štetne. Jesam li naškodila svojoj deci prilazeći sa prezirom njihovom roditelju alkoholičaru? Da li sam na njih prenela svoj strah i ogorčenost ? Da li sam istresala svoje frustracije na njih?

"Osmi Korak smešta nas na prag oslobadjanja od mržnje usmerene ka sebi; otvara vrata novom duševnom miru, kog kada jednom iskusimo, želećemo da ga nikad ne izgubimo."

User avatar
feniks
Posts: 245
Joined: 09 Jun 2008, 14:41
Location: Novi Sad

Re: Al-anon meditacije

Post by feniks » 16 Nov 2011, 18:59

Jun 23

Šta treba da uradimo sa listom ljudi kojima smo naškodili, kao što je predloženo u Koraku Osam? Deveti korak predlaže da te svoje greške ispravimo "... kad god je moguće, izuzev ako bi smo na taj način povredili nekog." Razborito i iskreno istraživanje sebe biće neophodno.
Obično izvinjenje, na primer, retko je dovoljno da oslobodi krivice za štetne kritike, ono čak može otvoriti stare rane. Promena stava može biti bolja nadoknada za negdašnju neljubaznost.
Ako sam nekada lišila nekoga bilo čega materijalnog, priznaću dug i platiću ga u celosti.
Jaz izmedju mene i mojih rodjaka ili bivših prijatelja često može biti premošćen tako što ću progutati ponos i napraviti prvi korak ka pomirenju. Čak i ako je moja krivica bila mala, darežljiv potez je za moju dobrobit.

Današnji podsetnik:
Korak Devet, uzet brižno i sa mudrim prosudjivanjem, oslobodiće me tereta kog nema potrebe da nosim.

"Ljubav i strpljenje mogu biti dovoljna nadoknada za štetu načinjenu u prošlosti; vraćaju nas zdravom razumu, a naše živote vode ka spokoju."

mara
Posts: 25
Joined: 26 Sep 2011, 01:02

Re: Al-anon meditacije

Post by mara » 17 Nov 2011, 15:56

Prelepo...samo nastavi sa ovim inspirise me....

User avatar
feniks
Posts: 245
Joined: 09 Jun 2008, 14:41
Location: Novi Sad

Re: Al-anon meditacije

Post by feniks » 17 Nov 2011, 20:46

Jun 24

U koraku koji prethodi Desetom, nosimo se sa prošlošću - čistimo kuću, takoreći. Pretražili smo ćoškove memorije u potrazi za razlozima nezadovoljstva da bi smo ustanovili svoj novi pogled i ulogu u životu. Sada, uz Deseti Korak, ova procedura postaje dvnevni ritual, spremanje koje zauzima mesto u večernjem pregledu dnevnih dogadjaja.
"Nastaviti praviti lični inventar, i kada pogrešimo, odmah da to i priznamo"
U ovom Koraku to postaje deo našeg svakodnevnog života, nema više nagomilavanja krivice zbog koje da brinemo; održavamo mir uporedo.

Današnji podsetnik:
Deseti Korak je osnova obećanja koje sam sebi dala u Al-anonu, da živim dan po dan. Iako ne mogu očekivati da postignem savršenstvo, mogu posmatrati svoj napredak i uživati u dubokom zadovoljstvu koje mi donosi. Može imati malo očigledan uticaj na spoljne okolnosti u početku, ali držeći sebe otvorenom/prijemčivom za rešenja vodiće me ka njima.

"Pogledaj u sebe - tamo ćeš naći sve odgovore."

User avatar
feniks
Posts: 245
Joined: 09 Jun 2008, 14:41
Location: Novi Sad

Re: Al-anon meditacije

Post by feniks » 18 Nov 2011, 19:56

Jun 25

U Koraku Jedanaest nalazim delotvorno duhovno uputstvo za praktikovanje Al-anon programa:
" Nastojali smo, kroz molitvu i meditaciju, da poboljšamo svoj svesni kontakt sa Bogom, onako kako ga mi razumemo, moleći se za saznanja Njegove volje za nas i za snagu da je izvršimo. "
Ako živimo po Al-anon načelu Prvo uradi prvu stvar, molitva i meditacija dolaze pre bilo čega drugog, jer kroz njih dobijamo vodjstvo za svoje odluke.

Današnji podsetnik:
Previše sam zaposlena da bih se molila? Nemam vremena za meditaciju? Onda treba da se upitam da li sam bila u mogućnosti da rešim svoje probleme bez pomoći. Kako se sa njima suočavam dan za danom, želim biti svesna svoje potrebe za Njegovim vodjstvom. Neću dozvoliti da ovaj dan prodje - niti i jedan drugi dan od sada - bez svesnosti o Bogu.

User avatar
feniks
Posts: 245
Joined: 09 Jun 2008, 14:41
Location: Novi Sad

Re: Al-anon meditacije

Post by feniks » 19 Nov 2011, 21:18

Jun 26

Konačna pobedonosna poruka duhovnosti objavljena u Koraku Dvanaest može priteći svakome od nas dok živimo na Al-anon način. " Pošto smo doživeli duhovno budjenje kao rezultat ovih Koraka, pokusali smo da prenesemo ovu poruku drugima i da primenjujemo ove principe u svim životnim situacijama."
Duhovno budjenje je shvatanje da nismo sami i bespomoćni; naučili smo izvesne istine koje smo sada u stanju da prenesemo drugima u nameri da im pomognemo.

Današnji podsetnik:
Biću spremna za duhovno budjenje koje sasvim izvesno dolazi kada podredim svoju volju Božjoj. Mnoge će stvari tada biti rasvetljene. To će mi dati mogućnost da donosim svoje procene i odluke sa duhovnog nivoa gde ću biti vodjena Božjom dobrotom i mudrošću.

"Zaspali smo, hodamo kroz tamu dok ne nadjemo Božju ruku da nas uvede u Njegov način - način duhovne pouke"

User avatar
feniks
Posts: 245
Joined: 09 Jun 2008, 14:41
Location: Novi Sad

Re: Al-anon meditacije

Post by feniks » 23 Nov 2011, 13:22

Jun 27

Mi koji zaista pokušavamo da koristimo Al-anon program imamo dosta raznih razloga da budemo zahvalni za rezultate. Ovo je bilo iskustvo jedne članice, koje je ispričala svojim prijateljima na sastanku.
Njena je najveža teškoća bila vezana za decu. "Nikada nisam znala šta da radim sa njima kada moj muž dodje kući pijan i nesredjen? Osećam potrebu da ih zaštitim od nasilja, ali sa druge strane ni previše zaštite ne bi bilo dobro za njih. Nisam želela da utičem na njih protiv njihovog oca; znala sam da ih on voli i da oni vole njega.
"Sve odgovore pronašla sam u Al-anonu. Napravila sam razumna objašnjenja o bolesti njihovog oca i primetila da su bilo prirodno saosećajni. Izbegavala sam scene, ali nisam dozvoljavala ni da moja frustracija predje u bes.
Čvrsto sam nastojala da se skladno i fer odnosim prema njima. Rezultat je bio zaista onakav kakvom sam se nadala, i mnogo sam zahvalna Al-anonu za to."

Današnji podsetnik:
Naša deca jesu ono prva stvar na koju prvo da obratimo pažnju. Naš stav je ključ ka uspešnim porodičnim odnosima - i ka njihovom normalnom odrastanju.

"Iznad svega, nikad se ne služim decom kao zalogom u bilo kakvim sukobima. Oni reaguju jako dobro u tom pogledu."

Post Reply