Samo danas!

Ovde možete da saznate sve o oporavku od raznih oblika zavisnosti koji nude programi u 12 Koraka; da pronađete podršku ukoliko želite da pomognete sebi a ne znate kako.

Moderator: admin

Post Reply
User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Samo danas!

Post by Vuk » 06 Aug 2009, 01:25

Ideja je da redovno stavljam meditacije iz Samo danas knjige Anonimnih narkomana za svaki određeni dan!
Ako baš nekada i propustim oprostite mi, ja sam ipak samo zavisnik pa me po nekad nešto i mrzi...
Ovo što sledi je predgovor knjige, a napominjem da je u pitanju neautorizovani prevod!
Iz zakonskih razloga nazvaćemo to PREPRIČAVANJEM, hehe!


Knjiga koju držite u ruci, Samo danas, vrhunac je gotovo decenije rada od strane NA udruženja. Ozbiljan interes za stvaranje knjige dnevnih meditacija za NA članove počeo je nedugo nakon prvog odobrenja našeg Osnovnog teksta 1982. Između 1984. i 1989. stotine pojedinih članova i destine lokalnih pododbora za literaturu razvili su blizu hiljadu stranica izvornog materijala. U 1989. i 1990., Odbor za literaturu Svetske konferencije za služenje počeo je eksperimentisati sa metodama prerade ovog izvornog materijala u knjigu dnevnih zapisa, da bi konačno zaključio jednu u aprilu 1991. Sledećeg meseca projekt knjige dnevnih meditacija dobio je puni zamah. Do novembra 1991., knjiga je bila završena.
Sledi izjava o nameri koju je razradio naš odbor u julu 1990. kako bi usmerio rad koji je trebalo učiniti na Samo danas:
"Svrha Samo danas je da ponudi široku raznolikost tema za meditaciju namenjenih zavisnicima koji se oporavljaju. Ove teme će varirati od elementarnih pojmova oporavka pa sve do najrazličitijih mogućih neopipljivih duhovnih koncepata. Knjiga je namenjena svima u oporavku, na bilo kojem stepenu oporavka, bez obzira na vreme čistoće. Nadamo se da će preneti, podstaknuti, čak i inspirisati radost koja je svojstvena oporavku. Namerno uključivši široki izbor gledišta, ideja i pitanja, nadamo se da će obuhvatiti raznolikost našeg udruženja i ponuditi svakom pojedincu ono što on ili ona treba u određenom trenutku."
Postoji mnogo načina na koje ova knjiga može poslužiti. Podstičemo članove da je koriste kao deo svog svakodnevnog programa oporavka. Možete je čitati po datumima, od početka prema kraju, ili kako god vam najbolje odgovara. Uključili smo takođe spisak tema na kraju knjige tako da, ako želite, možete fokusirati svoje meditacije na određene sadržaje.Grupe Anonimnih narkomana možda će hteti Samo danas uključiti kao redovan deo svojih formata sastanaka. Neke će grupe na početku sastanka dati svom članu da pročita meditaciju za taj dan zajedno sa odlomcima iz Bele knjižice koje čita većina grupa. Druge grupe će možda započeti Samo danas sastanke na kojima će dnevna meditacija ili uvod u određenu temu biti iskorišćeni da podstaknu diskusiju.
Program Anonimnih narkomana je duhovni program koji nastoji povezati nemoćne zavisnike sa Silom većom od njih samih. Iz tog razloga ćete pronaći mnoga mesta u ovoj knjizi koja se pozivaju na molitvu, meditaciju, "Boga," "Boga kako smo ga shvatili," i "Višu silu." Ipak, molimo vas da zapamtite kako pristup svakog pojedinog člana pitanju duhovnosti zavisi isključivo od te osobe.
Zahvalni smo da smo dobili mogućnost da budemo deo ovog projekta. Nadamo se da će se Samo za danas pokazati korisnim za vas, vašu grupu i NA udruženje u celini u godinama koje slede. Hvala vam što ste nam dopustili da budemo od koristi.
WSC odbor za literaturu
21. novembar 1991
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 06 Aug 2009, 01:28

6. avgust
Unutrašnja radost

"Od početka svog oporavka, shvatili smo da radost
ne dolazi iz materijalnih stvari, nego iz nas samih."


v

Neki od nas su došli u Anonimne narkomane osiromašeni od svoje bolesti. Sve što smo imali izgubili smo zbog svoje zavisnosti. Jednom kad smo se skinuli, uložili smo svu energiju u vraćanje svojih materijalnih dobara, samo da bismo bili još nezadovoljniji svojim životima nego ranije.
Drugi članovi su pokušali ublažiti svoju emocionalnu patnju materijalnim stvarima. Odbio nas je neko sa kim smo hteli otići na sastanak? Idemo nešto da kupimo. Pas je uginuo? Idemo u "šoping-centar." Problem je u tome što se emocionalno ispunjenje ne može kupiti.
Nema ništa samo po sebi loše u materijalnim stvarima. One mogu život učiniti udobnijim ili luksuznijim, ali ne mogu nas zbrinuti. Gde se onda može pronaći istinska radost? Mi znamo; odgovor je u nama samima.
Kada smo pronašli radost? Onda kad smo se ponudili da služimo drugima, ne očekujući za to nagradu. Pronašli smo istinsku toplinu u društvu drugih – ne samo u NA, nego i u svojim porodicama, odnosima i zajednicama. I pronašli smo najsigurniji izvor zadovoljstva u svesnom kontaktu sa svojim Bogom. Unutrašnji mir, osećaj usmerenosti i emocionalna sigurnost ne dolaze iz materijalnih stvari, nego iz nas samih.

v

Samo danas: Istinska radost se ne može kupiti. Ja ću tražiti svoju radost u služenju drugima, u udruženju i u mojoj Višoj sili – ja ću tražiti iznutra.
Last edited by Vuk on 07 Aug 2009, 00:41, edited 1 time in total.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 07 Aug 2009, 00:40

7. avgust
Lista zahvalnosti

"Fokusiramo se na ono što nam ne ide kako bismo hteli
i ne vidimo svu lepotu u našim životima."


v

Lako je biti zahvalan kad sve ide kako treba. Ako na poslu dobijemo povišicu, mi smo zahvalni. Ako se oženimo, zahvalni smo. Ako nas neko iznenadi lepim poklonom ili uslugom koju nismo tražili, zahvalni smo. Ali ako smo otpušteni s posla, razvodimo se ili razočaramo, zahvalnost leti kroz prozor. Otkrivamo kako postajemo opsednuti stvarima koje su loše, iako je možda sve ostalo izvrsno.
U ovom trenutku može nam poslužiti lista zahvalnosti. Sedamo za sto i na papir popisujemo listu ljudi za koje smo zahvalni. Svi mi imamo ljude koji su nas podržavali u životnim nevoljama. Pišemo listu svojih duhovnih postignuća, jer znamo da bez njih nikada ne bismo prošli kroz sadašnje prilike. Što god imamo, i za šta smo zahvalni, ide na ovu listu.
Sigurno ćemo ustanoviti da imamo bukvalno stotine stvari u životu za koje bismo trebali biti zahvalni. Čak i oni među nama koji pate od neke bolesti ili koji su izgubili čitavo materijalno bogatstvo pronaći će blagodati duhovne prirode za koje mogu biti zahvalni. Buđenje duha je najvredniji dar koji zavisnik može dobiti.

v

Samo danas: Ja ću ispisati listu stvari, i materijalnih i duhovnih, za koje sam zahvalan.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 07 Aug 2009, 23:25

8. avgust
Odgovorni za oporavak

"...prihvatamo odgovornost za svoje probleme, i uviđamo
da smo jednako tako odgovorni za njihovo rešavanje."

v

Neki od nas, navikli prebacivati ličnu odgovornost na druge, mogu pokušati da se isto ponašaju i u oporavku. Ubrzo otkrivamo da to ne funkcioniše.
Na primer, razmišljamo o nekoj promeni u životu, pa zovemo svog sponzora i pitamo ga što da uradimo. Pod okriljem traženja saveta, mi ustvari tražimo od sponzora da preuzme odgovornost za donošenje odluka koje se odnose na naše živote. Ili smo možda bili otresiti prema nekome na sastanku, pa pitamo najboljeg prijatelja te osobe da se izvini umesto nas. Možda smo prethodni mesec više puta zloupotrebili prijatelja da umesto nas preuzme obavezu služenja. Jesmo li možda radije pitali prijatelja da analizira naše ponašanje i ukaže na naše nedostatke, nego da sami napravimo svoj lični inventar?
Oporavak je nešto za šta treba raditi. Neće nam se pružiti na srebrnom poslužavniku, niti možemo očekivati da naši prijatelji ili sponzor budu odgovorni za posao koji sami moramo obaviti. Oporavljamo se donošenjem sopstvenih odluka, ispunjavanjem svojih obaveza služenja i proradom svojih sopstvenih koraka. Radeći to sami, primamo nagrade.

v

Samo danas: Ja prihvatam odgovornost za svoj život i za svoj oporavak.


Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 09 Aug 2009, 09:45

9. avgust
Snaga ljubavi

"Počinjemo shvatati da je Božja ljubav bila prisutna
celo vreme, i samo nas čekala da je prihvatimo."

v

Božja ljubav je sila koja nosi promenu i daje polet našem oporavku. S tom ljubavi nalazimo slobodu od bespomoćnog i beznadežnog kruga drogiranja, samoprezira i još drogiranja. S tom ljubavi dobijamo smisao i svrhu u svom nekada besmislenom životu. S tom ljubavi, dobili smo unutrašnje vodstvo i snagu koji nam trebamju da bismo počeli novi način života: NA način. S tom ljubavi, mi počinjemo drugačije, novim očima posmatrati stvari.
Kako ispitujemo svoje živote očima ljubavi, možda nailazimo na zapanjujuće otkriće: Bog koji nas voli, a kojeg smo tek nedavno upoznali, uvek je bio sa nama i uvek nas je voleo. Sećamo se vremena kad smo tražili pomoć Više sile i dobili je. Sećamo se i vremena kad nismo tražili pomoć Više sile, a svejedno smo je dobili. Shvatamo da se Viša sila koja nas voli stalno brinula za nas, čuvajući naše živote do dana kad smo sami mogli prihvatiti njenu ljubav.
Snaga ljubavi je bila sa nama sve vreme. Danas smo zahvalni što smo preživeli dovoljno dugo da sami postanemo svesni postojanja te ljubavi u svetu i u našim životima. Njena životna bujica teče samim našim bićem, ona vodi naš oporavak i pokazuje nam kako da živimo.

v

Samo danas: Ja prihvatam ljubav Više sile u svom životu. Svestan sam vodstva i snage te Sile u meni. Danas je potvrđujem kao svoju.

Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 10 Aug 2009, 00:49

10. avgust
Redovna molitva i meditacija

"Većina nas se moli kad patimo. Učimo da uz redovnu molitvu
nećemo više patiti ni toliko često niti toliko jako."

v

Redovna molitva i meditacija su još dva ključna elementa u našem novom obrascu življenja. Naša aktivna zavisnost bila je više od samo loše navike koja je trebala biti slomljena snagom volje. Naša zavisnost je bila negativna, iscrpljujuća potreba koja je oduzimala svu našu pozitivnu energiju. Ta potreba je bila toliko sveobuhvatna da nas je sprečila da razvijemo bilo kakav odnos poverenja u Višu silu.
Od samog početka oporavka, naša Viša sila bila je snaga koja nam je donela slobodu. Prvo, oslobodila nas je od prisile da nastavimo uzimati drogu, čak i kad smo znali da nas ona ubija. Zatim nam je dala slobodu od dublje ukorenjenih vidova naše bolesti. Naša Viša sila dala nam je vodstvo, snagu i hrabrost da sastavimo sopstveni inventar; da možda po prvi put otvoreno priznamo drugoj osobi kako smo živeli; da počnemo da tražitmo olakšanje od hroničnih nedostataka karaktera iz kojih izviru naše nevolje; i, na kraju, da se iskupimo za zlo koje smo učinili.
Taj prvi kontakt sa Višom silom, i ta prva sloboda, izrasli su u život pun slobode. Čuvamo ovu slobodu održavanjem i poboljšavanjem svesnog kontakta sa našom Višom silom putem redovne molitve i meditacije.

v

Samo danas: Ja ću obavezno uključiti redovnu molitvu i meditaciju u svoj novi obrazac življenja.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 11 Aug 2009, 12:39

11. avgust
Aktivno slušanje

"Aktivnim slušanjem čujemo stvari koje nam pomažu."

v

Većina nas je stigla u Anonimne narkomane sa vrlo slabom sposobnošću da slušamo. Ali da bismo potpuno iskoristili prednost "terapeutske vrednosti pomaganja jednog zavisnika drugome," moramo naučiti da aktivno slušamo.
Što je za nas aktivno slušanje? Na sastancima to znači da se skoncentrišemo na ono što deli govornik, za vreme dok deli. Odlažemo svoja razmišljanja i sudove za posle sastanka. Tada razvrstavamo detalje onoga što smo čuli kako bismo odlučili koje ideje želimo iskoristiti, a o kojima još želimo razmisliti.
Možemo primeniti svoju veštinu aktivnog slušanja i u sponzorstvu. Novopridošli često govore o nekom "velikom događaju" u svom životu. Iako nam se takvi događaji mogu činiti nevažnima, oni jesu važni novopridošlom koji ima malo iskustva u življenju života po njegovim pravilima. Naše aktivno slušanje pomaže nam poistovetiti se sa osećajima kakve takvi događaji bude u životu našeg štićenika. Znajući to, postaje nam jasnije šta sa njima trebamo podeliti.
Sposobnost da slušamo aktivno bila nam je nepoznata u izolaciji naše zavisnosti. Danas nam ta sposobnost pomaže da aktivno radimo na svom oporavku. Aktivnim slušanjem, uzimamo sve što nam se nudi u NA, i delimo sa drugima u potpunosti ljubav i pažnju koju smo dobili.

v

Samo danas: Ja ću nastojati da budem aktivni slušatelj. Praktikovaću aktivno slušanje kad drugi dele i kad delim sa drugima
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 12 Aug 2009, 04:56

12. avgust
Dosta!

"Nešto u nama viče: ´Dosta, dosta, bilo mi je dosta,´
i tada smo spremni da preduzmemo taj prvi, često
najteži korak u lečenju svoje bolesti."


v

Da li nam stvarno bilo dosta? To je ključno pitanje koje sebi moramo postaviti kad se pripremamo da radimo Prvi korak u Anonimnim narkomanima. Nije važno jesmo li došli u NA sačuvavši ili ne odnose u svojoj porodici, imamo li još uvek karijeru i svaki spoljni privid celosti. Jedino što je bitno je da smo dostigli emocionalno i duhovno dno koje unapred isključuje naš povratak u aktivnu zavisnost. Ukoliko jesmo, bićemo zaista spremni da učinimo sve što treba da prestanemo da se drogiramo.
Kad pravimo inventar svoje nemoći, postavljamo sebi neka jednostavna pitanja. Mogu li kontrolisati svoje drogiranje na bilo koji način? Koje nesreće za koje nisam želeo da se dogode su se pojavile kao posledice mog drogiranja? Kako to ne mogu upravljati svojim životom? Verujem li u svom srcu da sam zavisnik?
Ako nas odgovori na ova pitanja dovedu do vrata Anonimnih narkomana, onda smo spremni napraviti sledeći korak na putu prema životu slobodnom od aktivne zavisnosti. Ako nam je zaista bilo dosta, bićemo voljni da uradimo sve što je potrebno kako bismo pronašli oporavak.

v

Samo danas: Priznajem da mi je bilo dosta. Ja sam spreman raditi svoj Prvi korak.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 13 Aug 2009, 03:43

13. avgust
Teški ljudi

"Davanjem bezuslovne ljubavi... više smo u stanju da volimo,
a deljenjem duhovnog rasta, postajemo duhovniji."


v

Većina nas ima u svojoj blizini jednog ili više izuzetno teških ljudi. Kako da se nosimo sa takvom osobom u svom oporavku?
Prvo, pravimo svoj lični inventar. Jesmo li naneli nepravdu toj osobi? Je li neki naš postupak ili stav poslužio kao poziv za takav njihov odnos prema nama? Ako je tako, želimo rasčistiti situaciju, priznati da nismo bili u pravu, i moliti svoju Višu silu da ukloni sve one nedostatke koji bi nas mogli sprečiti da pomažemo i budemo konstruktivni.
Nakon toga, kao ljudi koji nastoje živeti živote okrenute duhovnosti, pristupamo problemu sa tačke gledišta te druge osobe. Oni su možda suočeni sa mnogo izazova koje ili ne uzimamo u obzir ili o njima ništa ne znamo, izazovima koji ih čine neugodnima. Kao što je rečeno, u oporavku nastojimo "radije oprostiti nego da nam bude oprošteno; razumeti pre nego tražiti da nas razumeju."
Napokon, ako je to u našoj moći, tražimo načine da pomognemo drugima da prebrode izazove, a da pri tome ne povredimo njihov ponos. Molimo se za njihovo dobro i duhovni rast i za sposobnost da im pružimo bezuslovnu ljubav koja je toliko bila značila nama u našem oporavku.
Ne možemo promeniti teške ljude u svojim životima, niti možemo ugoditi svakome. Ali primenom duhovnih načela koja smo naučili u NA, možemo naučiti da ih volimo.

v

Samo danas: Viša silo, pomozi mi da služim drugim ljudima, a ne da tražim da oni služe meni.
Moon child

User avatar
Vuk
Moderator foruma
Posts: 936
Joined: 06 Feb 2009, 13:03
Location: Beograd

Re: Samo danas!

Post by Vuk » 14 Aug 2009, 03:59

14. avgust
Osloboditi se svojih ograničenja

"Ne moramo se pomiriti sa ograničenjima iz prošlosti.
Možemo ispitati i preispitati svoje stare ideje."


v

Većina nas dolazi u program sa mnoštvom ograničenja koja smo sami sebi nametnuli, a koja nas onemogućuju da iskoristimo svoj puni potencijal, ograničenja koja sprečavaju naše pokušaje da pronađemo vrednosti koje leže u srži naših bića. Postavljamo ograničenja na svoju sposobnost da budemo iskreni prema sebi, ograničavamo svoju sposobnost delovanja na poslu, ograničavamo rizike koje smo spremni preduzeti – spisak se čini beskonačanim. Ako su nam roditelji ili učitelji rekli da nikad nećemo uspeti, a mi smo im poverovali, najverojatnije i nismo postigli puno. Ako nas je naše društvo naučilo da se ne borimo za sebe, mi to nismo ni činili, iako je sve u nama vrištalo da tako uradimo.
U Anonimnim narkomanima smo dobili postupak kojim možemo prepoznati ova lažna ograničenja kao takva. Radom na Četvrtom koraku, otkrićemo da se ne želimo držati svih pravila koja su nas učili. Ne moramo čitav život biti žrtve prethodnih iskustava. Slobodni smo odbaciti zamisli koje koče naš razvoj. U stanju smo proširiti svoje granice kako bismo obuhvatili nove zamisli i nove doživljaje. Slobodni smo smejati se, plakati, i, iznad svega, uživati u svom oporavku.

v

Samo danas: Ja ću se osloboditi ograničenja koja sam sebi nametnuo i biti bez predrasuda prema novim idejama.

Moon child

Post Reply